Centrum

 

lokatie Tilburg

Tilburg


Vanaf Rozenkranszondag van oktober 1980 tot maart 2001 was de Dogmatische Unie gevestigd in een gehuurd herenhuis aan de Nieuwe Bosscheweg te Tilburg. Nadat in 1999 een deel van het voormalig katholiek militair tehuis met inbegrip van de kapel in de Capucijnenstraat was aangeschaft, is na een grondige renovatie van bijna 7 maanden, op de kerstavond van het jaar 2000 na zoveel jaren voor de eerste keer weer het ons overgeleverde H.Misoffer door kapelaan W.J.Kouwenberg opgedragen. De kerk is toegewijd aan Maria Tenhemelopneming. De opknapbeurt van de bovenwoning, waar de kapelaan tot zijn dood heeft gewoond, heeft ruim de volgende twee maanden in beslag genomen.