Publicaties | Brochures

 

Links:


Brochures

Alle publicaties behoren tot de geloofscursus: “Zien en inzien van de tekenen van onze tijd”. Hiertoe behoren:


All brochures zijn gedrukt in A5-formaat en - om de prijs hiervan zo laag mogelijk te houden - geniet.

 

 

1.

Goddelijke openbaring en kerkelijk leergezag

50 pag.

€ 3,00

2.

Eén God in drie Personen

39 pag.

€ 2,75

3.

God, Schepper van hemel en aarde

52 pag.

€ 3,00

4.

Zondeval en belofte

35 pag.

€ 2,50

5.

Schakelgenre (Gen.4-11) en de Israëlieten

52 pag.

€ 3,00

6.

De Godmens Jezus Christus

71 pag.

€ 4,00

7.

De Verlosser Jezus Christus

67 pag.

€ 3,75

8.

God, de Heilige Geest

54 pag.

€ 3,00

9.

Maria, de hulp van de Zoon van God

62 pag.

€ 3,75

10.

Over de praktische betekenis “Maria met ziel en lichaam in de hemel opgenomen”

62 pag.

€ 3,75

11.

“Ik zal vijandschap stellen tussen u en de Vrouw”

87 pag.

€ 4,50

12.

Johannes XXIII en zijn Tweede Vaticaans Concilie

52 pag.

€ 3,00

13.

Paulus VI en zijn nieuwe wijdingen

66 pag.

€ 3,75

14.

De nieuwe misorde van Paulus VI

66 pag.

€ 3,75

15.

Johannes-Paulus II en een aantal van diens religieus getinte opvattingen

80 pag.

€ 4,50

16.

Benedictus XVI en zijn Motu proprio “Summorum pontificum”

32 pag.

€ 2,25

17.

Franciscus I en zijn gezinssynodes

66 pag.

€ 3,75

18.

Stoel Petrus vacant? Komst Antichrist, Wederkomst Christus

90 pag.

€ 5,00

19.

Naaste en naastenliefde

66 pag.

€ 3,75

20.

Het christelijk huwelijk

88 pag.

€ 5,00

21.

Christelijke bromanche, homofilie en homoseksualiteit

90 pag.

€ 5,00

22.

Genderideologie

28 pag.

€ 2,00

BESTELLINGEN

U kunt onder vermelding van naam en adres bestellen bij:

Dogmatische Unie, Paterstraat 50 5025 KJ TILBURG of bij du@dogmatische-unie.nlVERZENDING

Deze vindt eerst dan plaats wanneer het verschuldigd bedrag inclusief eventuele verzendkosten is overgemaakt op het rekeningnummer dat, u per email of schriftelijk wordt medegedeeld.