Publicaties

 

Links:


Brochures

Inleiding


Sinds de dood van Pius XII (1939-1958) – de paus die volkomen ten onrechte er van beschuldigd wordt dat hij de belangen van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog niet of te weinig heeft behartigd – vindt er steeds verdere neergang van geloof en zeden plaats. De weerslag hiervan kan men dagelijks wereldwijd waarnemen.


Onder de titel "Zien en inzien van de tekenen van onze tijd" verschijnt als verklaring hiervan en als afweer hiertegen een serie brochures en boeken. Uitgangspunt hierbij is de officiële uitspraak van Paus Pius XII op 1 november 1950 over de tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam.


Met deze uitspraak heeft God aangekondigd dat weldra in godsdienstig en daardoor ook in maatschappelijk opzicht een nieuw tijdperk aan zal breken. Dat nieuwe tijdperk is met de komst van Johannes XXIII (1958-1963) en diens Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) aangebroken. Het is de periode van de voltooiing van Gods heilsplan ofwel de tijd die onmiddellijk aan de Wederkomst van Christus op het einde aller tijden voorafgaat.


De gebeurtenissen die in die tijd zullen plaatsvinden, zijn vooraf gebeeld en vermeld in die delen van de goddelijke openbaringen die gerekend worden tot de zogenoemde apocalyptische literatuur. Hiertoe behoort vooral de Apocalyps van Johannes. Dit boek met zijn brieven aan de zeven kerken in de Romeinse provincie Asia-Minor, met zijn raadselachtige getallen en beestenvisioenen en met zijn rampen wordt ten onrechte als een afschrikwekkend boek beschouwd. Inderdaad gaan de rampen die daarin beschreven staan, in een steeds toenemende mate in vervulling. Inderdaad neemt het kwaad ongekende vormen aan. Doch het is vooral een troostboek en een wegwijzer voor diegenen die zich niet kunnen en willen verenigen met de hedendaagse ontwikkelingen op godsdienstig en zedelijk gebied.


Zonder kennis van het katholieke geloof en de daarbij behorende eredienst zoals dat tot en met Paus Pius XII is overgeleverd, is het niet mogelijk om dat troostboek en die wegwijzer te lezen. Vandaar dat hieraan in de eerste publicaties aandacht wordt besteed. Daarnaast zijn er ook andere publicaties.